>
Administrator

Administrator

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

L E G E  
privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Art. 1. − (1) Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

(3) Este asimilată părintelui, în sensul prevederilor alin. (1) şi (2), persoana singură din familia monoparentală, astfel cum este definită de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv reprezentantul legal al copilului, precum şi persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil.
(4) Persoanele prevăzute la alin. (2) au dreptul la zile libere plătite, pe toată perioada în care autorităţile competente decid închiderea respectivelor unităţi de învăţământ.

Atasat regasiti Legea.

 

COMUNICAT

      Federația Sindicatelor din Instituții de Cultură, afiliată la Blocul Național Sindical, reprezentată legal de Ciulică Marius președinte, este federație reprezentativă la nivel de grup de unități din sectorul cultură și reprezintă interesele membrilor Sindicatului ARTIS Moldova, sindicat constituit la nivelul Operei Naționale Române Iași. Privitor la adresele transmise către membrii noștri, respectiv Sindicatului Actorilor din cadrul Teatrului Național București și personal domnului Mihai Călin, după conferința de presă din data de 02.03.2020 organizată la Iași, facem următoarele precizări:

  1. Conferința de presă din data de 02.03.2020 privitoare la situația membrilor noștri din cadrul Operei Naționale Române Iași a fost organizată de către Federația Sindicatelor din Instituții de Cultură la care a participat conducerea federației, respectiv: domnul vicepreședinte Karol Backer, domnul vicepreședinte Mihai Călin, președintele federație domnul Marius Ciulică, secretarul general al Blocului Național Sindical, domnul jurist Horațiu Raicu precum și conducerea Sindicatului Artis Moldova împreună cu membrii săi de sindicat.
  2. Menționăm faptul că în cadrul federației libertatea de opinie și de exprimare este garantată, punctele de vedere exprimate de colegii noștri sunt puncte de vedere asumate de către federație în urma memoriilor și relatărilor colegilor noștri din cadrul Operei Naționale Române Iași. În altă ordine de idei, colegii noștri nu au exprimat puncte de vedere și opinii altele decât cele deja apărute în spațiul public.
  3. Considerăm că un sindicat indiferent că este sau nu reprezentativ ar trebui să fie imparțial și să reprezinte interesele membrilor săi conform dispozițiilor legale și statutare. Totodată este de notorietate faptul că doamna Simona Alice Gogan dar și Raluca Zaharia erau membre ale Sindicatului Operei Naționale Române Iași iar în momentul ”restructurării” sindicatul reprezentativ nu a reacționat în apărarea membrilor săi, ceea ce ne face să credem că se îndepărtează foarte mult de ideea de sindicat cu atât mai mult de cea de sindicat ”reprezentativ”. Ar fi oportun ca sindicatul ”reprezentativ” să se exprime în conformitate cu statutul și conform legii și nu opinii separate, ale conducerii sindicatului, neasumate de majoritate.

Federația Sindicatelor din Instituții de Cultură, Sindicatul Artis Iași și confederația BNS vor fi întotdeauna de partea adevărului și vor apăra interesele membrilor săi prin toate mijloacele legale.

Considerăm că adresele transmise către TNB și personal domnului Mihai Călin nu fac altceva decât să inducă în eroare o parte a opiniei publice și să denigreze o valoare incontestabilă a teatrului românesc. Actorul Mihai Călin, alături de ceilalți membri din Biroul Executiv al FSIC, nu au făcut altceva decât au prezentat cazuri de abuzuri și nereguli săvârșite de unii manageri ai  instituțiilor de cultură, dovedite de corpul de control al ministrului ori de alte entități ale statului român. Sindicatele din cadrul federației noastre vor fi întotdeauna solidare cu membri tuturor sindicatelor, solidaritatea de altfel fiind un principiu de bază al sindicalismului, principiu care se vede clar că este uitat de sindicatul ”reprezentativ”al ONRI, care în loc să se poziționeaze de partea adevărului și să acționeze conform prerogativelor legale și statutare, se pretează la adrese către persoane sau instituții. Federația Sindicatelor din Instituții de Cultură își rezervă dreptul de a acționa în instanță persoanele din conducerea sindicatului ”reprezentativ”care se fac vinovate de afirmații denigratoare și defăimătoare la adresa membrilor noștri.

          Dacă vrem să nu ne compromitem în fața celor trei generații (trecute, prezente și viitoare) ori în fața instanțelor acronice, trebuie să ne ferim de ridicol și să nu nesocotim sau să anulăm, prin interpretarea sau „deducația” noastră superficială și prea adesea nătângă, caracterul anagogic (înălțător) al atâtor evenimente petrecute pe scândura Operei Naționale Române Iași. Am mai spus-o: a transforma o valoare în opusul ei îl descalifică pe făptaș. Arată că susținerea țelurilor evolutive, l-au părăsit pe acel defăimător…Însă, vai, teama de ridicol a contemporanilor noștri a devenit inexistentă. Astăzi asistăm la defăimarea, negarea, concedierea valorilor dăruite (trimise ?) de DUMNEZEU pentru a ne îmbălsăma spiritul, pentru a spori zestrea culturii românești ori pentru a ne fi repere... în parcursul greoi al civilizării. D.le Sebeși, președinte al sindicatului reprezentativ: dacă tu ești fără pată pe conștiință și privești drept în ochi pe cei care știu cum s-a obținut, de fapt, acea reprezentativitate... îți spun, din experiență, că te vei rușina sigur de cele făptuite... Pentru că și tu și eu știm, unul de la altul, ce plănuiam, ca viitor, pentru ONRI. Era un viitor cu și pentru Solidaritatea angajaților pe care îi doreai (declarativ ?, mie mi-ai părut sincer...) nedezbinați, fericiți... Să-ți amintesc public ce spuneai, cu câțiva ani în urmă, despre managerul tău? Dar după cum vezi eu nu sunt distrugător al Solidarității. Instituția de unde tu îți câștigi existența nu este a unuia sau altuia... Peste niște ani vei regreta, cu siguranță, multe fapte pe care acum le săvârșești ca sub...ordonat sau oricum vrei tu să-ți spui... însă, este clar,  nu ca lider al unui sindicat reprezentativ... Atât scena (artiștii) cât și comunitatea (publicul) suntem tributarii circumstanțelor istorice în care trăim. Atitudinea ta, am înțeles-o ca pe un serviciu (?). De aceea m-a îngrijorat. Dar ma opresc aici, deși mai am de spus… Hai la drum, să descotorosim CULTURA de potrivnicii ei. Unul dintre ei este, sărmana și demna de compătimit d.nă Rancea… Și indiferent cum ai socoti prezentul, ca dumneaei nu sunt prea mulți…dar se pare că cei care sunt, au mințile odihnite... Noi (pe tine te includ pentru că-ți cunosc o parte din trecut) obosiți de căutări pentru a fi apți să ni se spună ARTIȘTI, nu am cunoscut odihna...

 

 

PREȘEDINTE,

Ciulică Marius

Ref.: Solicitarea formulata in baza Legii nr . 54412001 privind liberul acces la informatii de interes public.

Stimate domnule Ciulica,

 Avand in vedere solicitarea formulata 1n baza Legii nr. 54412001 privind liberul acces la informati ile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, transmisa Ministerului Culturii si inregistrata de Biroul Comunicare si Dialog Social cu nr. 38/04.02.2020, va comunicam urmatoarele:

Va punem la dispozitie, in cele de mai jos, concluziile raportului de control efectuat la Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucureti (TNB), cu mentiunea ca datele cu caracter personal au fost eliminate, in vederea respectarii confidentialitatii si securitatii datelor in  conformitate  cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/ 679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Di rectivei 95/46 /CE (Regulamentul general privind protectia datelor):

ATASAT REGASITI RASPUNSUL PRIMIT.

COMUNICAT

 

 

      Federația Sindicatelor din Instituții de Cultură, federație reprezentativă la nivelul grupului de unități, afiliată la Blocul Național Sindical, reprezentată de președinte Ciulică Marius, salută inițiativa domnilor Alexandrescu Vlad-Tudor - senator USR,  Romaşcanu Lucian - senator PSD  privind Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare”, înregistrată la Senatul României sub nr. B28/2020 .

      Federația Sindicatelor din Instituții de Cultură consideră că modificarea OUG 189/2008 este mai mult decât necesară. Federația împreună cu confederația Blocul Național Sindical au atras atenția ministerului de resort asupra aspectelor ce țin de managementul instituțiilor de cultură aflate în subordinea și/sau coordonarea Ministerului Culturii. În acest sens federația a solicitat de nenumărate ori Ministerului Culturii să inițieze modificarea Ordonanței de Urgență 189/2008, ori acest lucru nu s-a întâmplat.

      În acest context, inițiativa domnilor senatori este mai mult decât salutară, iar Federația Sindicatelor din Instituții de Cultură va fi prezentă la dezbaterile din cadrul Senatului și al Camerei Deputaților în vederea susținerii unei legi moderne prin care să se asigure, instituțiilor de cultură, un management corect și performant . Cultura este un bun național și identitar care nu generează profit, dar generează educație. Munca specifică a tuturor colegilor care activează în acest sector, fie că vorbim de actori, interpreți, instrumentiști, balerini, bibliotecari, etc, are, mai multă ca niciodată nevoie să se desfășoare într-un mediu propice, în liniște și siguranță, un mediu în care să le fie garantate drepturile ca salariați și respectați ca oameni.

 

 

PREȘEDINTE,

Ciulică Marius

 

Anunţat încă de săptămâna trecută, protestul de astăzi din faţa Operei Naţionale Române Iaşi a adunat din nou părinţii copiilor din Corul „Juniorii Operei” pe treptele instituţiei de cultură. Ei au dorit astfel să-şi manifeste solidaritatea cu dirijorul corului, Raluca Zaharia, aflat într-un litigiu de muncă generat de desfiinţarea postului, în aceeaşi situaţie fiind şi Simona Alice Gorgan (fostul şef contabil), Alina Ghiorghiu (responsabil Achiziţii) şi balerinul Dan Berihoi. Protestul a fost susţinut şi de Sindicatul ArtIS Moldova, afiliat la Federaţia Sindicatelor din Instituţiile de Cultură FSIC şi la Confederaţia Sindicală Blocul Naţional Sindical. „În acest zile, Corpul de control al Ministerului Cultură desfăşoară la Opera Naţională Română Iaşi un amplu control, în urma sesizării unor posibile fapte de natură penală, sesizare făcită de fostul contabil şef al ONRI. Sindicatul ArtIS Moldova este alături de angajaţii Operei Naţionale Române Iaşi care au avut de suferit de pe urma noii organigrame impuse de managerul Beatrice Rancea, cu desfiinţarea posturilor ocupate prin concurs - Raluca Zaharia, Simona Alice Gorgan, Alina Ghiorghiu şi Dan Berihoi”, se arată într-un comunicat de presă semnat de Marius Aftaragaci, preşedintele sindicatului.

La protest au participat, alături de părinţi, şi foşti angajaţi ai Operei, toţi cerând acelaşi lucru – dreptate pentru cei ale căror posturi au fost desfiinţate abuziv şi clarificarea situaţiilor financiare. Protestul a avut loc înainte de spectacolul „Carmen”, în care au apărut şi micii artişti dirijaţi de către Raluca Zaharia.

Reamintim că părinții copiilor din Corul „Juniorii Operei” sunt deciși să nu renunțe la proteste și au anunțat intenția de a trimite o Scrisoare deschisă președintelui Klaus Iohannis, „ultima soluție într-un conflict care nu ne aparține”.

Protestul a avut loc înainte de spectacolul „Carmen", ultimul pe care Raluca Zaharia l-a avut în calitate de dirijor al corului de copii. Ca de obicei, micii artiști au fost apreciați, iar la final răsplătiți cu aplauze, ca de altfel toți cei care au urcat pe scenă, spectacolul fiind foarte bine primit de public. Din păcate, pentru micii artiști seara a fost una plină de lacrimi -- după ce și-au împins pe scenă dirijorul pentru a-și primi răsplata publicului, după ce l-au îmbrățișat, ei au auzit cum din culise s-a cerut ca peste ei să cadă cortina, pentru ca publicul să nu fie martor până la final la gestul lor de solidaritate cu dirijorul. Micuții artiști au plecat cu ochii în lacrimi și au plâns în brațele părinților. 

SURSA: ZIARULEVENIMENTUL.RO

Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic

VA RUGAM DESCARCATI DOCUMENTUL ATASAT MAI JOS .

LEGEA SALARIZARII UNITARE

VA RUGAM DESCARCATI DOCUMENTUL ATASAT.

CODUL MUNCII ACTUALIZAT 2019

VA RUGAM DESCARCATI DOCUMENTUL ATASAT MAI JOS .

 

Infiintata în 2017, Federatia Sindicatelor din Institutii de Cultura (F S I C) este un organism national,  constituita  prin asocierea liber consimtita a organizatiilor sindicale şi profesionale din sectorul de activitate Cultura, (Filarmonici, Opere, Operete, Teatre Dramatice, Teatre Lirice/Muzicale, Biblioteci, Muzee, etc.), pentru a apara drepturile si interesele sindicatelor afiliate precum si ale tuturor membrilor acestora.

Principiile fundamentale ale FSIC sunt: Democratia, Egalitatea de drepturi si Solidaritatea. Acestea genereaza, in randul lucratorilor din sectorul Cultura, siguranta ca ei sunt partea preeminenta a mentinerii si sporiri sentimentului ca sunt aparati.

Scopul si preocuparile actuale ale conducerii FSIC sunt focalizate pe negocierea contractului colectiv de munca sectorial, cu tintă predilecta negocierea celui la nivel de ramura Cultura (CCMR).   

Un deziderat constant al FSIC este implicarea, prin mijloace specifice, in vederea mentinerii unui climat de siguranta sociala dar si apararea libertatii de actiune si de opinie, atribute motivationale si generatoare de curaj.  

Trebuie sa intelegem cu totii ca vremurile in care traim ne apartin din plin in masura in care nu mai asteptam pe altii sa ne invete cum sa aplicam legile statului roman, anume acelea care ne sunt favorabile. Va puteți imagina o zi fără nici un gong în nici o sală de spectacol? O societate fără barometrul bunatății care este Cultura? Oameni fără „hrana” necesară parcurgerii drumului către ei înșiși?

FSIC caută sa fie la înălțimea provocarilor momentului și să convertească sfidările politicienilor în punți peste aceste timpuri critice, întreținute prin neseriozitate si frivolitate.

 Prin unitate si sporire numerica ne putem impune punctele de vedere si putem deveni o Federtie Win-Win.      

Page 1 of 2
© 2021 FEDERATIA SINDICATELOR DIN INSTITUTII DE CULTURA