Este important ca fiecare organizație sindicală să-și cunoască drepturile prevăzute de cadrul normativ românesc și comunitar (European). Trăim într-o societate care tinde spre modernitate, ajungând ca legislația să reglementeze tot mai în detaliu fiecare aspect al vieții și al raporturilor de muncă. De aceea, contactul cu normele juridice, este deosebit de important pentru a fi un sindicat puternic și vocal.

Image

Secțiuni

Puteți accesa secțiunile noastre dedicate legislației, împărțite pe categorii în funcție de obiectul reglementării (dreptul muncii, salarizare, dialog social, legislație specifică activității din muzee, legislație specifică activității din instituțiile de spectacole sau concerte etc.) sau consulta platformele juridice existente de mai jos. 

Legislație și drepturi fundamentale

        Coloana vertebrală a sistemului legislativ românesc o reprezintă evident Constituția. Aceasta este actul legislativ primar, unde este descrisă funcționarea statului și mai ales drepturile fundamentale ale cetățenilor români. Nici un act normativ nu poate prevedea încălcarea normelor (drepturilor fundamentale) constituționale.

Constituția României

       Există o convenție europeană a mai multor state, prin care acestea s-au angajat în respectarea și prevenirea încălcării unor serii de drepturi universale fundamentale, cunoscută sub denumirea de Convenția Europeană a Drepturilor Omului (C.E.D.O.). Prin acest act, statele se obligă să nu legifereze sau să emită acte administrative care să încalce sau aducă atingere drepturilor fundamentale prevăzute în conveție.

Convenția Europeana a Drepturilor Omului