Abuzuri la Teatrul Național

Ref.: Solicitarea formulata în baza Legii nr . 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public.

Stimate domnule Ciulică,  

Avand in vedere solicitarea formulata în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare, transmisă Ministerului Culturii si inregistrată de Biroul Comunicare si Dialog Social cu nr. 38/04.02.2020, va comunicam urmatoarele: Va punem la dispozitie, in cele de mai jos, concluziile raportului de control efectuat la Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucureti (TNB), cu mentiunea ca datele cu caracter personal au fost eliminate, in vederea respectarii confidentialitatii si securitatii datelor in  conformitate  cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/ 679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46 /CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Descarcă documentul