• Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă

Este cadrul normativ general, referitor la condițiile de securitate și sănătate din procesul de muncă.