• H.G. nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă

Cadru normativ secundar care trasează direcții de acțiune pentru angajatorii în vederea combaterii hărțuirii la locul de muncă. Act emis în aplicarea O.G. 137 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.