• Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice